top of page
Do gory

O mnie

Urodziłem się w 1966 r. w Bytowie i w tym mieście mieszkam do dzisiaj (a ściślej rzecz biorąc na podbytowskiej wsi Rzepnica). Szczerze mówiąc – miejsce to na Kaszubach do życia najlepsze! Jestem zdeklarowanym lokalnym patriotą, a klimat tego wielokulturowego miasteczka bardzo mi odpowiada (zob. bytow4kultur.pl) 

Po ukończeniu miejscowego Liceum Ogólnokształcącego rozpocząłem studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1990 ukończyłem je, broniąc pracę magisterską poświęconą problemowi „kapitalizacji rolnictwa na Pomorzu na przykładzie drobnoszlacheckiej wsi Borzyszkowy” (otrzymałem za nią nagrodę Fundacji im. Edmunda Borzyszkowskiego – na czele jury oceniającego stał prof. Gerard Labuda).  Nie było łatwo, bo mój promotor prof. Józef Borzyszkowski nie znosi bylejakości. A trzeba było nauczyć się odczytywać odręczne pismo neogotyckie, aby zrozumieć XIX-wieczne akta…

W 1989 r. zatrudniony zostałem (jeszcze będąc studentem) w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw w Zakładzie Socjologii Kultury, następnie w Zakładzie Historii Myśli Społecznej. W 2004 roku powstał Zakład Antropologii Społecznej, którego jestem kierownikiem. Od 2005 do 2012 roku byłem dyrektorem Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.

Od 2003 roku zatrudniony jestem także w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie od 2006 roku pełnię funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Nauki. 

Droga naukowa wiodła mnie przez Studium Doktoranckie Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (byłem jego słuchaczem w latach 1994-1997). Tu obroniłem pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Borzyszkowskiego pt. „Jan Karnowski jako pisarz, polityk i działacz regionalny” (wydana drukiem). 

W 1992 r. odbyłem półroczny staż naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w listopadzie 1993 r. miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli (interesowała mnie głównie sprawa europejskiej polityki regionalnej oraz ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych), a w 2001 r. przez miesiąc byłem na stypendium w Instytucie Herdera w Marburgu. 

W styczniu 2003 r. pomyślnie zaliczyłem kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu na podstawie książki pt. Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością. W maju 2003 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie socjologii.

A w 2012 roku otrzymałem od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych. Dziś jestem profesorem zwyczajnym na UG…

Pracowałem nie tylko na uczelniach. Przez kilka lat (1991-1996) byłem urzędnikiem w Gabinecie Wojewody Gdańskiego, gdzie odpowiadałem za kontakty z samorządami oraz współpracę regionalną. Byłem też redaktorem naczelnym miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” (od października 1994 r. do stycznia 2000 r.). Przez kilkanaście miesięcy kierowałem Biurem Senatorskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Różnego rodzaju zleceń i zadań mniej czy bardziej długotrwałych już nie liczę…

Jakoś tak się stało, że od wczesnej młodości pobierałem nauki nie tylko w trybie akademickim. Ważny był też „uniwersytet życiowy”, związany przede wszystkim z aktywnością w ruchu kaszubsko-pomorskim, z którym związałem się najpierw jako student poprzez Klub Studencki „Pomorania”, a następnie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski. I tak to już trwa przez ponad 30 lat…

Pewnie jest to jakiś skumulowany efekt historycznych doświadczeń rodzinnych, a może wynik współpracy z ciekawymi ludźmi – w każdym bądź razie na brak zajęć i możliwości aktywnego działania w sferze publicznej nigdy nie narzekałem. Jestem członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i społeczno-kulturalnych, rad muzealnych i rad programowych, ciał doradczych, zespołów projektowych i redakcyjnych…

Dla socjologa, antropologa i historyka możliwość takiego „między-światowego” funkcjonowania – na skrzyżowania światów: akademickiego, regionalistycznego, społecznikowskiego, kulturalnego, animacyjnego, samorządowego, biznesowego, medialnego, urzędniczego… jest niezwykle cennym i ważnym doświadczeniem. Poznawanie różnych światów – czy może być coś ciekawszego?

A gdy jeszcze ma się szczęście i idzie się przez życie ze wspaniałą żoną Jolą? I gdy można być dumnym z córki Hani, której nie są straszne ani działania twórcze, ani projektowe (jest urbanistką i architektem), ani animacyjne, ani naukowe… Czyż trzeba więcej do szczęścia?

 

o mnie
Caly dorobek
prawa

Programowo o Wydziale Nauk Społecznych UG

Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli studiować na Wydziale Nauk Społecznych UG?

Dlaczego (i komu) nauki społeczne są potrzebne?

Mały nagłówek

Prawa Cezara

1. „Każda potwora znajdzie swego amatora”, czyli nawet najgłupszy, najbrzydszy, najbardziej idiotyczny pomysł, projekt, reforma, zamierzenie, inwestycja czy co tam jeszcze ZAWSZE znajdzie obrońców i admiratorów. Nie ma takiej głupoty, jakiej nie da się powiedzieć. I nie ma takiej, której ktoś nie przyklaśnie… Nie ma też takiej, której nie da się zrealizować.

 

2. „Po moim trupie…”, czyli nawet najlepszy pomysł, najszczytniejszy zamiar, najbardziej szlachetne przedsięwzięcie czy inicjatywa ZAWSZE znajdą zdeklarowanych wrogów. Nie ma takiej pięknej sprawy, której nie da się skompromitować, takiej inicjatywy, której się nie da utrącić, takiego pomysłu, którego nie da się „schować do szuflady”, czy takiego działania, którego nie da się przerwać. Zwłaszcza, jeśli  ktoś inny wymyślił, ktoś inny zyskuje, ktoś inny osiąga sukces…

 

3. Żadne zasługi nie będą ci… wybaczone! Długi wdzięczności to najgorszy rodzaj zobowiązań. Chętnie się o nich zapomina, ale nigdy nie wybacza. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. A prawdziwych wrogów szuka się od razu, gdy odniesie się sukces. I to obowiązkowo blisko siebie, w najbliższym kręgu. Bo, jak wiadomo, nic tak nie tworzy wroga i zdrajcy, jak zawiść. A największymi zawistnikami są ci, którzy są blisko i widzą nasz sukces w całej krasie… Strzeżcie się więc przyjacioły, bo nie znacie dnia ani godziny…

 

4. Jak się nie obrazisz nie jesteś ważnym! Porządnie się obrazić, ale tak śmiertelnie – oto jest sztuka, wyzwanie i przepustka o społecznego uznania. Urazówa i honorykatywność – to podstawa polskiego życia społecznego.

 

5. Trzeba być ofiarą, aby mieć rację! A im ofiarniejsza ofiara, tym lepiej. Bo tym ważniejsza. Najpierw poszukaj tego, kto cię krzywdzi. Zawsze ktoś taki być musi, bo nie można nie być ofiarą. Ktoś, kto nie jest ofiarą, jest krzywdzicielem…. A to już najgorzej. A gdyby nie było tego, kto cię krzywdzi, to pomyśl kto MÓGŁBY cię skrzywdzić. A jeśli mógłby, to tak jakby to zrobił. A więc już możesz być ofiarą.

 

6. „Nie ma, że nie ma…”. Że nie wolno, że nie można, że przepisy zabraniają, a zdrowy rozsądek mówi, że lepiej nie robić/mówić… Jak chcę, to zrobię. Jak mam potrzebę, to powiem. Jak czuję, że „mnie bierze” to wywinę… Wszak „wolność Tomku…”, „szlachcic na zagrodzie…” Górą jest „kultura ale… ale”. Nie wolno, ALE jak trzeba, to co zrobić?

 

7. Nie wolno! A jak wolno – to wolno, pomału, niespiesznie, bez ryzyka… Szybko to się pchły łapie, a klient jak poczeka to skruszeje. A najlepiej jest, jak się nie da (no, chyba, że się „da”). Się nie da, bo nie wolno – oto złota reguła niemożności i usankcjonowanie nieróbstwa.

 

8. Trzeba się napinać, czyli piórka z tyłka, a słoma z butów… Zastaw się, a pokaż się. Zesraj się, a nie daj się. Napnij się, wzdymaj, urośnij… Pokaż, żeś wielki. I nikt ci nie podskoczy.

 

9. Prawda cię wyzwoli. Czyli musisz być prawdziwy! Żeby być prawdziwy, musisz być szczery. A miarą szczerości jest jak głośno o sobie mówisz. im głośniej wrzeszczysz, tym bardziej SZCZERYM się stajesz.

 

10. „Wespół – zespół”, kupą mości panowie”, ale… najlepiej samemu. Pamiętać trzeba, że „moja chata skraja…”. No i że „ręce grabią zawsze do siebie”, a „co lepsze jak wesz, to do domu bierz”. 

Zdjęcia Cezara

zdjecia cezara

Poczytaj, posłuchaj obejrzyj...

W mediach 

 

 

Pozostałe 

 

poczytaj
Publikacje

Publikacje wybrane - Publikacje wybrane - książki, monografie  

Autorskie

 • Jan Karnowski (1886-1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, Gdańsk 1999, ss. 392

 • Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu, Gdańsk 1999, ss. 143

 • Kaszubi – między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002, ss. 828

 • Ku samorządnemu Pomorzu. Szkice o kształtowaniu się ładu demokratycznego, Gdańsk 2002, ss. 192

 • W kręgu problematyki kaszubsko-pomorskiej. Studia i szkice, Gdańsk-Wejherowo 2003, ss. 285

 • Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdańsk 2004, ss. 328

 • Dziesięć lat pracy Instytutu Kaszubskiego 1996-2006, Gdańsk 2006, ss. 104

 • Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (1956-2006), Gdańsk 2006, ss. 495

 • Na kaszubskich rubieżach. Szkic o bytowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Bytów-Gdańsk 2007, ss. 168

 • Pomorski los. Opowieść Heleny Pluty z Nowych Prus, oprac. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2007, ss. 104

 • The Kashubs Today. Culture – Language – Identity, Gdańsk 2007, ss. 64

 • Kaszëbi dzys. Kùltura – jãzëk – tożsamòsc, Gduńsk 2007, ss. 

 • Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość, Gdańsk 2007, ss. 64

 • Kaschuben heute. Kultur – Sprache – Identität, Danzig 2007, ss. 64

 • Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach i  funkcjach społecznych, Gdańsk 2008, ss. 584

 • Ksiądz Ignacy Cyra (1856-1914). Prezes Towarzystwa Młodokaszubów, Bytów 2012, ss. 32

 

Współautorskie

 • Samorządne Pomorze. Przemiany społeczności lokalnych Pomorza Gdańskiego w latach 1989-1993, Gdańsk 1993, ss. 220 (współautor J. Borzyszkowski)

 • Ludzie Czerska XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa z okazji 80-lecia nadania praw miejskich, Gdańsk-Czersk 2007, ss. 424 (współautor J. Borzyszkowski

 • Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 176 (współautorzy: J. Borzyszkowski, K. Kulikowska)

 • Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie – działania – współpraca z samorządem, Elbląg 2012, ss. 258 (współautorka: K. Ciechorska-Kulesza)

 • Młodokaszubi. Szkice biograficzne, Gdańsk 2012, ss. 342 (współautor: J. Borzyszkowski)

 • Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 122 (współautorzy: S. Czarnecki, M. Dzierżanowski, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, P. Zbieranek)

 • Kapitał społeczny wsi pomorskiej, Wieżyca 2013, ss. 240 (współautorzy: W. Knieć, W. Goszczyński)

 • Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa, Gdańsk 2014, ss. 116, (współautorzy: A. Bachórz; K. Ciechorska-Kulesza; S. Czarnecki; M. Grabowska; J. Knera; L. Michałowski; K. Stachura; S. Szultka; P. Zbieranek)

 • Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Gdańsk 2016, ss. 169 (współautorzy A. Bachórz, K. Ciechorska-Kulesza, M. Grabowska, J. Knera, L. Michałowski, K. Stachura, S. Szultka, P. Zbieranek)

monografie
Publikacje wybrane - ksiażki, monografie
Ekspertyzy i inne

Publikacje

Publikacje wybrane - redakcja naukowa
Wybrane artykuły w czasopismach
Wybrane artykuły w pracach zbiorowych
Albumy i rzeczy podobne

Publikacje wybrane - redakcja naukowa

Autorska

 • Problemy animacji kultury na Pomorzu, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2000, ss. 127

 • VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk-Gdańsk 2005, ss. 272

 • Księga pamiątkowa nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu, zebrał i opracował C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006, ss. 120

 • Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej. Doświadczenia polskie i niemieckie. Probleme und Herausforderungen der Interkulturellen Bildung. Deutsche und polnische Erfahrungen, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Wieżyca 2007, ss. 199

 • Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2007, ss. 358

 • Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach, red. C. Obracht-Prondzyński, Człuchów-Gdańsk 2007, ss. 299

 • Losy różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i... smaków, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Bytów 2012, ss. 224

 • Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2016, ss. 191

 

Współautorska

 • Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001, ss. 327

 • Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 2, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2004, ss. 393

 • Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 3, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006, ss. 343

 • Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006, ss. 246

 • Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008, ss. 408

 • Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, red. G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, D. Rancew-Sikora, Gdańsk 2009, ss. 396

 • Wieś w przestrzeni integracji, Materiały z I Sympozjum Wsi Pomorskiej, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Wirkus, Wieżyca 2011, ss. 184

 • The Kashubs: Past and Present, red. C. Obracht-Prondzyński, T. Wicherkiewicz, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2011. ss. VIII + 299, Series: Nationalisms across the Globe, Vol. 2

 • Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura – tożsamość – język, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, „Zeszyty Senackie”, nr 12, Warszawa 2012, ss. 241

 • Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2012, ss. 139

 • Bëtowskô zemia. Ùczbòwnik, red. C. Òbracht-Prondzyńsczi, P. Dzekanowsczi, Bëtowo 2013, ss. 176

 • O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne. Księga dedykowana prof. Brunonowi Synakowi, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdańsk 2013

 • Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2014, ss. 228

 • Śmieć w kulturze, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2015, ss. 693

 • Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2015, ss. 167

red naukowa

Wybrane artykuły w czasopismach

 • Wobzamknienja II Kasubskeho Kongressa, „Rozhlad. Serbski Kulturny Casopis”, nr 9, Budyšin/Bautzen 1992, s. 340-342.

 • Deutsche Minderheit in Pomerania. Aktivitäten und Dilema mit der ethnischen Identität, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 3, 1994, s. 24-38 (współautor J. Borzyszkowski).

 • Historia i współczesność Serbów Łużyckich i Kaszubów, „Zeszyty Łużyckie”, 1995, nr 9, s. 30-42 (współautor J. Borzyszkowski).

 • Zjazdy rodzinne na Kaszubach i Pomorzu, „Acta Cassubiana”, t. 2, Gdańsk 2000, s. 85-106

 • Millenium a tożsamość Gdańska,  „Acta Cassubiana”, t. 2, Gdańsk 2000, s. 121-132

 • „Pomerania” – kaszubsko-pomorskie zwierciadło, „Przegląd Zachodni”, 2001, nr 1, s. 151-163

 • „Odwet na historii”, czyli kaszubskie osadnictwo przygraniczne na Pomorzu Zachodnim po 1945 r., „Nasze Pomorze”, t. 2 (2000), Bytów 2001, s. 159-176

 • Społeczna aktywność obywateli a funkcjonowanie demokracji lokalnej. Doświadczenie Polski, „Acta Elbingensia”, t. 1, 2003, s. 71-111

 • Aleksandra Majkowskiego przypadki, czyli: czy Kaszubom potrzebni są intelektualiści?, „Nasze Pomorze”, t. 5, 2003 (2004), s. 93-104

 • Kaszubi i ich tożsamość w III Rzeczpospolitej – stare problemy, nowe wyzwania, „Przegląd Polonijny”, 2004, nr 3, s. 61-72

 • Kultury regionalne Pomorza, „Kultura Współczesna”, 2004, nr 4, s. 135-162

 • Ziemie Zachodnie i Północne – spojrzenie z pomorskiego podwórka, „Przegląd Zachodni”, 2005, nr 3, s. 164-169

 • Karnowskiego portret Ceynowy, „Nasze Pomorze”, t. 6, (2004), wyd. 2005

 • Sprache und Identität der Kaschuben nach dem demokratischen Umbrach, “Die Welt der Slaven”, t. 51, 2006, z. 1, s. 174-188

 • Czego szuka i co znajduje w sieci badacz kultury regionu?, „Notes biblioteczny”, 2007, nr 2, s. 75-86

 • Stosunki etniczne na Pomorzu – uwarunkowania i kontekst współczesny, „Studia Socjologiczne”, 2010, nr 3, s. 9-46

 • Działalność Instytutu Kaszubskiego w kontekście badan kaszuboznawczych, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2010, z. 2, s. 107-127

 • Jak Kaszubi stali się Polakami... Jan Karnowski o procesie narodowym na Kaszubach, „Nasze Pomorze”, nr 11, 2009, (wyd. 2010), s. 229-236

 • Das Kaschubische Institut – Regionalforschung im deutsch-polnischen Kontext, „Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte”, Bd 8, 2010, S. 239-247

 • Trudne świadectwo, czyli refleksje o wojnie, pamięci I winie (na marginesie relacji ks. Paulusa Hermanna), „Rocznik Elbląski”, t. 23, 2010, s. 171-184

 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub (z pieśnią i muzyką nie tylko w tle), „Acta Cassubiana”, t. 15, 2012, s. 99-124 (współautor J. Borzyszkowski)

 • Kaszubi a wielokulturowość ziemi bytowskiej, „Nasze Pomorze”, nr 13, 2011, Bytów 2012, s. 161-192

 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub (z muzyką w tle), „Nasze Pomorze”, nr 13, 2011, Bytów 2012, s. 223-234

 • Zum immateriellen Kulturerbe der Kaschubei. Geschichte, Erforschung und Rezeption von Musik und Liedgut, „Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa”, Bd 20, Oldenburg 2012, S. 489-509 (współautor J. Borzyszkowski)

 • Kaszubi – ćwierć wieku po wielkiej zmianie, „Przegląd Zachodni”, 2013, nr 3, s. 157-178

 • W odpowiedzi na ankietę, czyli o poszukiwaniu modelu muzeum antropologicznego (z Pomorzem w tle), „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 2014, nr 1, s. 61-80 (współautorka K. Kulikowska)

 • Mieszkańcy Żuław czy Żuławiacy? O dylematach tożsamościowych w Delcie Wisły, „Acta Elbingensia”, t. XXI, 2014, nr 2, Nauki ekonomiczne, z. 4, s. 63-78 (współautorka K. Ciechorska-Kulesza)

 • Przemyśleć poszerzenie. Praktycy i badacze wobec zmian, „Kultura Współczesna”, 2014, nr 3, s. 37-45 (współautorzy S. Czarnecki, P. Zbieranek)

 • Kashubians 25 Years after the Profound Regime Changes, “Przegląd Zachodni”, No II, 2014 (special edition), S. 155-175

 • The sociology in Gdańsk. Institutional developement and the main research areas, „Вестник СпбГУ”, серия 12. 2014, выпуск 4 [Wiestnik Sankt-Pietiersburgskоgo Uniwiersitieta, seria 12. 2014, wypusk 4], s. 192-199 (współautorzy: Bachórz A., Michałowski L.)

 • Kaszubskie stegny edukacyjne – kilka pytań nie tylko praktycznych, „Zeszyty Łużyckie”, nr 49, 2015, s. 258-267

 1.  

czasopisma

Wybrane artykuły w pracach zbiorowych

 • Jan Karnowski über die Geschichte der Kaschuben, [w:] Pommern. Geschichte. Kultur. Wissenschaft. 3 Kolloquium zur pommersche Geschichte „Pommern in Reich und in Europa”, red. H. Wernicke, R.-G. Wehrlich, Greifswald 1996, s. 299-308.

 • Kaszubi, Serbołużyczanie, Łemkowie – próba porównania etnicznych grup regionalnych, [w:] Między Odrą a Dnieprem. Wyznania i narody, zbiór studiów pod red. T. Stegnera, Gdańsk 1997, s. 236-243.

 • Wielokulturowość Pomorza, [w:] Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wisłą, „Pomorze Gdańskie”, t. 20, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1997, s. 11-24.

 • Jan Karnowski i Aleksander Majkowski – 30 lat dyskusji, współpracy i przyjaźni, [w:] Życie i twórczość Aleksandra Majkowskiego, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1997, s. 55-68.

 • Państwo pruskie i Rzesza wilhelmińska w opinii Kaszubów do 1920 r., [w:] Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., red. W. Stępiński, Szczecin 1997, s. 311-320.

 • Nierzymskokatolickie kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku w latach 1945-1995. Szkic [w:] Nierzymskokatolickie kościoły i grupy wyznaniowe w Gdańsku, red. W. Pałubicki, H. Cyrzan, Gdańsk - Koszalin 1998, s. 15-17.

 • Historia Wejherowa po 1945 r., [w:] Historia Wejherowa, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo 1998, s. 403-530.

 • Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty, [w:] Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII-XX wieku, red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński, Szczecin 1998, s. 211-223.

 • Wędrówki pomorskich rodzin. Wpływ emigracji na tożsamość regionalną Pomorzan, [w:] Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1999, s. 57-72.

 • Epopeja Aleksandra Majkowskiego a inteligencki etos, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy europejskie arcydzieło, red. T. Linkner, Słupsk 1999, s. 119-126

 • Obraz Niemców i dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu w kulturze kaszubskiej, [w:] V Konferencja Słowińsko-Kaszubska, red. W. Łysiak, Poznań 1999, s. 169-178

 • Relacje kaszubsko-niemieckie a problem dziedzictwa niemieckiego na Pomorzu, [w:] Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 2000, s. 515-552 

 • Der kaschubisch-pommersche Regionalismus nach dem Zeiten Weltkrieg. Regionalny ruch kaszubsko-pomorski po II w. św., [w:] Kaschubisch-pommersche Heimat. Geschichte und Gegenwart. Pomorze – Mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność, red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk-Lübeck 2000, s. 462-503

 • Przemiany kultury kaszubskiej po II wojnie światowej, [w:] Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2001, s. 190-234

 • Trudna rzeczywistość – problemy adaptacji Kaszubów do życia w nowych warunkach po 1945 roku, [w:] Życie dawnych Pomorzan, red. W. Łysiak, Bytów-Poznań 2001, s. 247-257

 • Kaszubi w świetle badań socjologicznych, [w:] Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001, s. 109-139

 • Rola kościoła i wartości związanych z religią w życiu społeczności kaszubskiej po II wojnie światowej, [w:] Dzieje chrześcijaństwa na Pomorzu, red. J. Borzyszkowski, Słupsk-Gdańsk 2001, s. 292-315

 • Konflikt, „życie obok” czy współpraca? Codzienność na pograniczu kulturowym na przykładzie Kaszub i Pomorza na przełomie XIX i XX wieku [w:] Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu na przełomie XIX i XX wieku, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2002, s. 141-160

 • Kaszubi – między wspólnotą etniczną a wspólnotą polityczną, [w:] Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, Kraków 2002, s. 169-192

 • Między polskością a rozczarowaniem. Słowiński wizerunek w polskiej publicystyce w pierwszych latach po zakończeniu wojny, [w:] Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura. VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. A. Czarnik, Słupsk 2003, s. 184-206

 • Codzienność pogranicza – pogranicza codzienności, czyli o życiu miasteczka B. na Kaszubach, [w:] Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w., red. R. Sulima, Łomża 2003, s. 387-393

 • Kształtowanie się regionalnej tożsamości etnicznej: kaszubskie doświadczenia, [w:] Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Rzeszów-Tyczyn 20-23.09.2000, red. A. Kojder, K. Z. Sowa, Rzeszów 2003, s. 274-292 (współautor: B. Synak)

 • Język w systemie wartości Kaszubów, [w:] Języki mniejszości i języki regionalne, red. J. Zieniukowa, E. Wrocławska, Warszawa 2003, s. 237-246

 • Die Kaschuben – zwischen polnischer Kultur und deutscher Zivilisation, [w:] Identitätenwandel und nationale Mobilisierung in Regionen Diversität. Ein regionaler Vergleich zwischen Westpreussen und Galizien am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, red. R. Schattkowsky, M. G. Müller, Marburg 2004, s. 167-182

 • Kim są Kaszubi – stare pytania, nowe odpowiedzi?, [w:] Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 2, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2004, s. 382-393

 • Mniejszości w nowej Europie – między partycypacją a separacją, [w:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 2004, s. 161-182

 • Dwudziestowieczne metamorfozy wsi kaszubskiej, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. III Międzynarodowa konferencja Naukowa, red. R. Gaziński, A. Chludziński, Dygowo-Szczecin 2004, s. 47-59

 • Małe ojczyzny Kaszubów. Pytania o adekwatność koncepcji ojczyzny Stanisława Ossowskiego, [w:] Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności, red. M. Chałubiński, J. Goćkowski, I. Kaczmarek-Murzyniec, A. Woźniak, Toruń 2004, s. 385-407

 • Kultura polityczna Polaków wobec niekulturalnej polityki, [w:] Kultura polityczna Polaków, red. B. Gołębiowski, Łomża 2004, s. 269-290

 • Między samouwielbieniem a samoumartwieniem, czyli w krainie paradoksów, [w:] Polacy o sobie, red. P. Kowalski, Łomża 2005, s. 35-49

 • Muzea a ruch kaszubsko-pomorski, [w:] VIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska: Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk-Gdańsk 2005, s. 321-339

 • Spisy czy spiski, czyli o problemach z liczeniem Kaszubów, [w:] Mniejszości narodowe w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006, s. 255-284

 • Miasto i region a środowisko akademickie Elbląga (dziś i w przyszłości), [w:] Tradycje akademickie Elbląga dawniej i dziś, red. J. Borzyszkowski, Elbląg 2006, s. 123-132

 • Zwischen polnischer Kultur und deutscher Zivilisation – die Kaschuben suchen ihre Identität, [w:] Danzig vom 15. bis 20. Jahrhundert, red. B. Jähnig, Marburg 2006, s. 151-166

 • Mniejszości narodowe na Pomorzu Gdańskim, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006, s. 102-123

 • Brusy i okolice w latach 1945-1989 oraz III Rzeczypospolitej (polityka i gospodarka), [w:] Historia Brus i okolicy, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk-Brusy 2006, s. 759-948

 • Polska jako kraj wielosąsiedzki, [w:] Polska i jej sąsiedzi, red. W. Pawluczuk, Łomża 2006, s. 435-443

 • Historia Redy po 1945 roku, [w:] Historia Redy, red. J. Treder, Wejherowo 2006, wyd. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, s. 319-460

 • Czy tzw. kwestia kaszubska jest nadal kwestią językową?, [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, red. J. Treder, Warszawa 2006, s. 31-49

 • Funkcje społeczne muzeów kaszubskich, [w:] Z dziejów kultury Pomorza XVIII-XX wieku, t. 3, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006, s. 335-343

 • Kaszubi ziem „dawnych” i „nowych” – bilans z perspektywy sześćdziesięciolecia, [w:] Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006, s. 219-238

 • Kaszubi: „inni swoi”, czyli o problemie bycia „normalnym Polakiem”, [w:] Jak się dzielimy i co nas łączy. Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, red. M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka, Kraków 2007, s. 55-66

 • Między kulturą a polityką. Przypadek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, [w:] Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne, red. J. Kurczewski, Warszawa 2007, s. 325-344

 • Ubi bebe, ibi Patria, czyli o współczesnym człowieku poszukującym dobrego miejsca do życia, [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, t. 2, red. M. Plopa, Elbląg-Kraków 2007, s. 79-93

 • Badania społeczne na Kaszubach: stan i potrzeby, [w:] Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2007, s. 45-73

 • Kaszubi i kultura kaszubska na ziemi człuchowskiej – dawniej i dziś, Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach, red. C. Obracht-Prondzyński, Człuchów-Gdańsk 2007, s. 137-155

 • W stronę socjologii i antropologii literatury kaszubskiej, [w:] Literatura kaszubska w nauce – edukacji – życiu publicznym, red. Z. Zielonka, Gdańsk 2007, s. 165-184 

 • Pomorze w świetle badań regionalnych – doświadczenia, tendencje, problemy, [w:] Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych, red. M. Dziewanowska, J. Styk, Lublin 2008, s. 101-113

 • „Nie ma Kaszub bez Polonii”? Dylematy tożsamościowe Kaszubów, [w:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, red. M. Kempy, G. Woroniecka, P. Załęcki, Toruń 2008, s. 81-95

 • Ruch kaszubsko-pomorski u progu XXI wieku. Stan organizacyjny i dylematy programowe, [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, red. A. Sakson, Poznań 2008, s. 233-242

 • Józef Łęgowski jako badacz kultury Pomorza, [w:] W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku. IX Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. J. Borzyszkowski, Słupsk-Gdańsk 2008, s. 55-80

 • Suma wszystkich strachów, czyli o lekach i niepokojach współczesnego Polaka (na tle globalnym), [w:] Czego się boimy, red. W. Pawluczuk, S. Zagórski, Łomża 2008, s. 199-207

 • Konserwowanie czy kreowanie? Ruch regionalny na Pomorzu, [w:] Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, red. J. Kurczewska, Warszawa 2008, 181-202

 • Gdańskie środowisko socjologiczne i jego dorobek (w kontekście socjologicznych badań nad Pomorzem), [w:] Tradycje gdańskiej humanistyki, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2008, s. 277-304

 • „Z wrażeń kaszubskich”, czyli o polskich relacjach z podróży na Kaszuby, [w:] Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. D. Rancew-Sikora, Gdańsk 2009, s. 46-59

 • Kaszubi – naród „niereprezentowany” czy reprezentowany „nie-naród”, [w:] Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa, red. E. Nowicka, Kraków 2009, s. 67-78

 • Małe ojczyzny Wielkiego Pomorza – tradycje, kreacje, mity, [w:] Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk-Gdańsk 2009, s. 13-29

 • The Kashubs: Language, Identity Problems and the Kashubian Movement, [w:] Nationalism Today, ed. T. Kamusella, K. Jaskułowski, Oxford-Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Wien 2009, s.45-69

 • Rytuały nowe i „stare jak nowe”, czyli o zmianach w kulturze kaszubskiej, [w:] Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, red. G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, D. Rancew-Sikora, Gdańsk 2009, s. 78-96

 • „Nigdze ju nie nalezesz dzys na swiece kątka / Gdze bë po nôs Kaszëbach nie bëła pamiątka”. Rzecz o symbolach, tożsamości i pamięci Kaszubów, [w:] Pamięć – przestrzeń – tożsamość, red. S. Kapralski, Warszawa 2010, s. 102-118

 • Społeczność kaszubska, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2010, s. 356-394

 • Pomorze w poszukiwaniu tożsamości – pytania o model wielokulturowości, [w:] Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, red. A. Kuik-Kalinowska, Słupsk-Gdańsk 2011, s. 21-40

 • Gdański fenomen jako wyzwanie badawcze, [w:] Gdański fenomen. Próba naukowej interpretacji, red. L. Michałowski, Warszawa 2011, s. 12-29

 • Dilemmas of Modern Kashubian Identity and Culture, [w:] The Kashubs: Past and Present, red. C. Obracht-Prondzyński, T. Wicherkiewicz, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2011, Series: Nationalisms across the Globe, Vol. 2, S. 170-226

 • Kashubian Literature: Its Phenomenon, History and Social Dimension, [w:] The Kashubs: Past and Present, red. C. Obracht-Prondzyński, T. Wicherkiewicz, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, 2011, Series: Nationalisms across the Globe, Vol. 2, S. 109-140 (współautor: J. Treder)

 • Show czy szok? Media w społecznym i kulturowym krajobrazie epoki ponowoczesnej, [w:] Media wolne czy bezwolne?, red. P. Kowalski, S. Zagórski, Łomża 2011, s. 107-119 (współautor K. Stachura)

 • Jan Karnowski – życie i twórczość, [w:] J. Karnowski, Dramaty, opr. i przypisy M. Cybulski, Wstęp: C. Obracht-Prondzyński, D. Kalinowski, M. Cybulski, Gdańsk 2011, „Biblioteka Pisarzy Kaszubskich”, t. 6, s. 5-70

 • Kim są Kaszubi – pytania dawne, odpowiedzi współczesne, [w:] Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura – tożsamość – język, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, „Zeszyty Senackie”, nr 12, Warszawa 2012, s. 9-18

 • Kultura kaszubska współcześnie, [w:] Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura – tożsamość – język, red. K. Kleina, C. Obracht-Prondzyński, „Zeszyty Senackie”, nr 12, Warszawa 2012, s. 39-68

 • Kultura regionalna Pomorza. Tożsamość – dziedzictwo – pamięć, [w:] Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka, red. A. Kolasa-Nowak, W. Misztal, Lublin 2012, s. 365-373

 • WieloPomorze lokalne w WiepoPolsce regionalnej. Wokół problemów budowania  regionalnej wspólnoty obywatelskiej w warunkach wielokontekstowych  zróżnicowań, [w:] WieloPolska. Nowe struktury – nowe zróżnicowania, red. M. S. Szcepański, A. Śliz, Warszawa 2012, s. 158-178

 • Молодые Поляки в начале ХХІ века: между потреблением а бунтом [w:] Социальное благополучие молодежи Санкт-Петербурга и Гданьска, под ред. А. Бахуж, О. Безруковой, Л. Михаловски, В. Семёнова. — СПб.: Изд-во «Скифия-принт», 2012,  ISBN 978-5-98620-099-6, s. 38-50 oraz Młodzi Polacy na początku XXI wieku: między konsumpcją a buntem, s. 218-229 (publikacja podwójna, dwujęzyczna)

 • Kaszubi. Ruch kaszubski – tradycje i współczesność, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013, s. 344-367

 • Kultura pomorska czy pomorskie kultury? Między sąsiedztwem a zderzeniem kultur na pograniczu, [w:] Wielkie Pomorze. Kultura i sztuka, red. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2013, s. 13-24

 • Wielojęzyczność Pomorza: doświadczenia historyczne a współczesne praktyki społeczne, [w:] red. M. Klinkosz, Z. Lica, Gdańsk 2013, s. 217-237

 • Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu tożsamości regionalnej Kaszubów, [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Identyfikacja – dokumentacja – ochrona – interpretacja – pojęcia – poglądy, red. K. Braun, Warszawa-Węgorzewo 2013, s. 289-305

 • Kaszubska kultura popularna: tożsamość na sprzedaż czy przyjemność wyróżniania się?, [w:] Antropologiczne inspiracje. Księga Jubileuszowa dla Ewy Nowickiej, red. B. Bossak-Herbst, M. Głowacka-Grajper, M. Kowalski, Warszawa 2013, s. 198-207

 • Społeczność kaszubska w socjologicznym oglądzie Brunona Synaka, [w:] O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia. Szkice socjologiczne i gerontologiczne. Księga dedykowana prof. Brunonowi Synakowi, red. D. Rancew-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarczyk, P. Czekanowski, Gdańsk 2013, s. 29-41

 • Seminarium, czyli… o dzieleniu słonia na plasterki, [w:] I tak można uczyć na UG, red. T. Bauman, A. Rusiłowski-Jagiełło, Gdańsk 2013, s. 103-117

 • Kultura pamięci kaszubskiego pogranicza. Specyfika ziemi bytowskiej, [w:] Kultura pamięci. Studia i szkice, red. A. Chlewicka, T. Kawski, Bydgoszcz 2013, s. 194-211

 • Kaszubi, [w:] Węzły pamięci Niepodległej Polski, red. Z. Najder i in., Kraków – Warszawa 2014, s. 291-295

 • Rodło, [w:] Węzły pamięci Niepodległej Polski, red. Z. Najder i in., Kraków – Warszawa 2014, s. 661-663

 • Bytów – wielokulturowość zapisana w przestrzeni. Znaki dawne – nowe praktyki, [w:] Małe miasta w czasach płynnej ponowoczesności, red. E. Nowina-Sroczyńska, T. Siemiński, Pruszcz Gdański – Bytów 2014, s. 169-196

 • Sukcesy i dylematy rewitalizacji języka kaszubskiego. Badania nad językiem a podstawowe dylematy społeczności kaszubskiej, [w:] Konferencja: Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, Warszawa, 5 listopada 2013 r., red. L. M. Nijakowski, Warszawa 2014, wyd. Wydawnictwo Sejmowe, s. 45-67

 • Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka? [w:] Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2014, s. 17-75 

 • Kaszuby w minionych dwóch stuleciach: miejsce wspólne, losy różne, podzielona pamięć, [w:], Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków, red.  R. Borchers, K. Madoń-Mitzner Gdańsk 2014, s. 17-58

 • Religijne praktyki Pomorzan: analiza zachowań i mikroskali, [w:] Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, red. D. Kalinowski, Gdańsk-Słupsk 2015, s. 11-23

 • Co ze spisu dla badacza wynika? Przypadek Kaszubów, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego ludności w 2011 roku, red. S. Łodziński, Warszawa 2015, wyd. Scholar, s. 238-261

 • Pomorska kultura pamięci, [w:] Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2015, s. 19-32 (współautorka M. Borzyszkowska-Szewczyk)

 • Kultura na Pomorzu – w kierunku koncentracji czy rozproszenia?, [w:] Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II, red. C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska, Gdańsk 2015, s. 83-92 (współautor P. Zbieranek)

 • Gdańska i pomorska samorządność – idee Lecha Bądkowskiego, [w:] Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po spółczesność, red. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 212-217

prace zbiorowe

Ekspertyzy, opinie, scenariusze wystaw (przykłady)

 

 • Opinia o rządowym projekcie reformy ustrojowej państwa „Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne”. Wyniki konsultacji i protokół z „Konferencji  Regionalnej” w Gdańsku (Słupsk – Gdańsk – Elbląg), Gdańsk 5.11.1996 (ekspertyza wykonana dla Urzędu Rady Ministrów; współautorem był J. Borzyszkowski)

 • Problemy kształcenia kadr dla administracji. Ekspertyza dla Kancelarii Premiera RP (prezentowana podczas posiedzenia Rady ds. Reform Ustrojowych, Warszawa, 14.10.1998)

 • Elementy kulturowe i społeczne w Strategii Województwa Pomorskiego. Uwagi krytyczne – ekspertyza oceniająca Strategię Województwa Pomorskiego zaprezentowana w marcu 2000 podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Kaszubski oraz Zarząd Województwa Pomorskiego

 • Ekspertyza-ocena Strategii rozwoju  społeczno-gospodarczego Powiatu Bytowskiego w latach 2007-2015, wykonana dla Zarządu Powiatu Bytowskiego, czerwiec 2007

 • E-kurs: Dziedzictwo kulturowe Kaszub, 2008 rok, przygotowany i zrealizowany na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

 • Jakie pytania związane z tożsamością narodową i etniczną powinny znaleźć się w kolejnym Narodowym Spisie Powszechnym?, Ekspertyza wykonana dla Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (na zlecenie Biura Ekspertyz i Analiz Sejmu RP), 2009 r.

 • Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie – działania – współpraca z samorządem. (Na podstawie wywiadów z liderami). Raport z badań opr.: C. Obracht-Prondzyński, Karolina Ciechorska-Kulesza (50%), Elbląg 2009, ss. 236 (na zlecenie Urzędu Miejskiego w Elblągu). Raport stał się punktem wyjściowym w pracach nad wieloletnim programem współpracy między samorządem Elbląga a organizacjami pozarządowymi

 • Raporty wykonane w ramach Pomorskiej Debaty o Kulturze:

- Cezary Obracht-Prondzyński, Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka?, Gdańsk 2013, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 76, ISBN 978-83-63368-28-9, https://drive.google.com/folderview?id=0B66lsI0e-1Y9YTBsTlY1QUVYQ1E&usp=sharing 

- Cezary Obracht-Prondzyński, Monika Mazurek, Regionalna i etniczna kultura popularna, Gdańsk 2013, wyd. Instytut Kaszubski, ss. 46, ISBN 978-83-63368-32-6, https://drive.google.com/folderview?id=0B66lsI0e-lY9YTBsTlY1QUVYQ1E&usp=sharing

- Cezary Obracht-Prondzyński, Józef Borzyszkowski, Jak popularyzować wiedzę o Pomorzu? Projekty, działania, instytucje, ludzie, Gdańsk 2013, ss. 54, wyd. Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-63368-33-3, https://drive.google.com/folderview?id=0B66lsI0e-1Y9YTBsTlY1QUVYQ1E&usp=sharing

-  Cezary Obracht-Prondzyński, Iwona Joć-Adamkowicz, Kultura książki – książka dla kultury, Gdańsk 2013, ss. 50, wyd. Instytut Kaszubski, ISBN 978-83-63368-34-0 https://drive.google.com/folderview?id=0B66lsI0e-1Y9YTBsTlY1QUVYQ1E&usp=sharing 

- Cezary Obracht-Prondzyński, Pomorska kultura pamięci, Gdańsk 2014, ss. 28, http://www.slideshare.net/haniaop/pomorska-kultura-pamici-42690495?qid=4d32a0ca-8707-4ddf-9cea-69acc30b7c91&v=qf1&b=&from_search=5 oraz http://instytutkaszubski.republika.pl/pdfy/2014-debata_01.pdf 

Scenariusze wystaw i in.:

 • Scenariusz wystawy: Ruch kaszubsko-pomorski w XIX-XXI wieku. W pięćdziesięciolecie upowszechniania kultury Kaszub i Pomorza przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czerwiec-lipiec 2006, Wejherowo 2006; Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, grudzień 2006-luty 2007

 • E-kurs: Dziedzictwo kulturowe Kaszub, 2008 rok, przygotowany i zrealizowany na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

 • Udział w tworzeniu scenariusza wystawy Wielokulturowość Ziemi Bytowskiej – dawniej i dziś. Wystawa i seminarium odbyły się w marcu 2011 roku w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. Ciągiem dalszym był projekt „Bytów 4 kultur” (zob. bytow4kultur.pl 

ekspertyzy
Albumy

Albumy i rzeczy podobne

Zielone serce Pomorza. W kaszubskich borach nad Słupią, Łupawą i Wieprzą, Bytów 2005, ss. 278 (album, tekst, dobór cytatów i koncepcja całości: C. Obracht-Prondzyński, foto: I. Litwin, J. Czarnecki, K. Rolbiecki, T. Przybył, W. Turzyński)

 

Bytów – opowieść o ziemi i ludziach. Bütow – Geschichte von Land und Menschen. Bytów – a tale of the land and its people, Bytów 2009, ss. 224, wyd. Urząd Miejski w Bytowie (album; opracowanie całości, koncepcja i tekst: C. Obracht-Prondzyński, foto: Kazimierz Rolbiecki)

 

Losy różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i... smaków, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Bytów 2012, ss. 224

 

Obracht-Prondzyński C., Rolbiecki K., Bytowskie szlaki. Atrakcje, niespodzianki i tajemnice zapisane w przestrzeni. Bytów Bayways. Attractions, surprises and secrets inscribed in the lanscape, Gdańsk-Bytów 2015, ss. 217

Aktywność
w towarzystwach naukowych
Członkowstwo rad

Moja działność

Czasami jestem nagradzany
Czego własciwie uczę?
O projektach badawczych
Udział w konferencjach
Moja dzialnosc

Aktywność w towarzystwach naukowych

 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 

 • Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Zarząd Główny; Oddział Gdański; Sekcja Antropologii Społecznej, Członek Rady Programowej XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie (2013); Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Wiceprzewodniczący Rady Programowej XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku (2016)

 • Współzałożyciel i członek Instytutu Kaszubskiego (w latach 1996-2009 sekretarz, od 2009 wiceprezes, od 2015 prezes)

 • Członek Kolegium Redakcyjnego „Wiestnika Sankt-Petersburskowo Uniwiersitieta” (Psychologia – socjologia – pedagogika)

 • Rocznik naukowy „Acta Cassubiana” (sekretarz redakcji)

 • „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” (UKSW Warszawa) – członek Rady Naukowej

 • Rocznik Naukowy „Acta Elbingensia”, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego

 • „Nasze Pomorze. Rocznik Naukowy Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, członek Rady Naukowej

 • „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, członek Rady Naukowej (wyd. IFSiD UG)

 • Sekretarz Komisji Kaszubskiej przy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku

 • Redaktor naukowy serii Vademecum – dwujęzycznych, polsko-kaszubskich opracowań dotyczących kluczowych elementów kultury Kaszubów; dwa tomy w 2014 (historia Kaszubów) oraz w 2015 r. (Język kaszubski)

 • Członek Kapituły Nagrody im Gerarda Labudy

 

Recenzent:

 • artykułów w czasopismach: Animacji życia publicznego, Zeszyty Łużyckie, Przegląd Zachodni, Przegląd Zachodniopomorski, Zeszyty Humanistyczne AGH, CommunitasSocietas, Filo-Sofija, Nasze Pomorze, Acta Cassubiana

 • grantów dla Narodowego Centrum Nauki (w 2013 – 1) 

 • wydawniczy (lata 2009-2015 – 10 monografii i prac zbiorowych)

 • wniosków o nadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora (2015 – 1)

towarzystwa

Czego własciwie uczę?

Prowadziłem i prowadzę zajęcia na różnych typach i poziomach kształcenia oraz na różnych kierunkach.

 

Na kierunku socjologia na UG prowadziłem najpierw ćwiczenia, a następnie wykłady. Były to zarówno zajęcia kursowe, jak i fakultatywne (fakultety proponowane i opracowane przeze mnie). 

Do tych pierwszych należały: Antropologia kulturowa; Historia myśli społecznej; Historia socjologii; Socjologia etniczności; Socjologia religii, Społeczności lokalne Pomorza, Stosunki etniczne i narodowościowe we współczesnej Europie, Problemy współczesnego świata – socjologiczna interpretacja

Do tych drugich: Ku samorządnemu Pomorzu; Problemy narodowościowe i wyznaniowe Polski i Pomorza na tle europejskim; Region jako przedmiot badań antropologicznych, Wielokulturowość – problemy teoretyczne i kontekst polski, Wielokulturowość we współczesnym świecie i Polsce, Współczesne społeczeństwo pomorskie, Współczesne społeczeństwo polskie (Próba szkicu socjologicznego portretu), Współczesny regionalizm polski, Wybrane problemy współczesnego świata, Technologia pracy umysłowej.

 

W Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej prowadziłem wykład z socjologii na kierunkach: administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo i pedagogika. Ponadto prowadziłem wykłady pt. Wybrane problemy współczesnego świata (administracja) oraz Migracje i stosunki etniczno-kulturowe (marketing i zarządzanie). 

 

W Pomorskiej Wyższej Szkole Stosunków Społecznych i Gospodarczych w Starogardzie Gdańskim miałem przez kilka lat wykład pt. Historia i kultura Pomorza Gdańskiego XIX i XX wieku na kierunku politologia.

 

W ramach Podyplomowego Studium Historii Instytutu Historii UG przez kilka lat prowadziłem wykład pt. Historia społeczna Pomorza Gdańskiego XIX wieku. 

 

W ramach Studium Wiedzy o Pomorzu oraz na Studium Edukacji Regionalnej i Alternatywnej UG prowadziłem wykład pt. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza.

 

Na Studium Podyplomowym Kwalifikacyjnym Metodyczno-Kulturoznawczym Języka Kaszubskiego Akademii Pomorskiej w Słupsku realizowałem wykład pt. Antropologia i socjologia Kaszub.

 

Na Studiach Podyplomowych Nauczanie Języka Kaszubskiego – Instytut Filologii Polskiej UG prowadziłem zajęcia Polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie. Podobny wykład zaczynam na kierunku etnofilologia kaszubska

 

Seminarium licencjackie i magisterskie prowadziłem wyłącznie na kierunku socjologia na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2004 roku wypromowałem 54 magistrów i 14 licencjatów. 

 

Jestem też egzaminatorem na egzaminach doktorskich z zakresu socjologii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

czego ucze

Promuję dokorów i recenzuję innych

Doktoranci:

 • Bogna Dowgiałło, Ubieranie się jako forma uspołecznienia: o aktualności koncepcji mody Georga Simmla (Wydział Humanistyczny UMK), 2010

 • Michał Graban, Ewolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), 2012

 • Agata Bachórz, Doświadczanie Rosji. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży (Instytut Socjologii; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), 2012

 • Katarzyna Kmita, Transformacje myślenia o edukacji: uczniowie okresu przemian systemowych w rolach rodziców (Wydział Nauk Społecznych UG), 2013

 • Magdalena Lemańczyk, Tożsamość społeczno-kulturowa liderów mniejszości niemieckiej na terenie byłej prowincji Prusy Zachodnie (Instytut Socjologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), 2013

 • Katarzyna Kulikowska, Etnografia muzeum etnograficznego. Przypadek muzeów pomorskich (Instytut Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 2014

 • Karolina Ciechorska-Kulesza, Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego (Instytut Socjologii; Wydział Humanistyczny; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), 2014

 • Iwona Królikowska, Załoga statku morskiego jako wielokulturowe środowisko pracy w opiniach polskich oficerów (IFSiD UG), Przewód otwarty 09.2015

 

Recenzje doktorskie:

 • Paweł Łuczeczko, W poszukiwaniu zaginionej nauki. Historia socjologii kultury w Polsce, Instytut Socjologii UMK, 2011

 • Radosław Malikowski, Świadomość historyczna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, 2011-2013

 • Krzysztof Stachura, Towarzyskość jako forma uspołecznienia w epoce cyfrowej, Instytut Socjologii UMK, 2013

 • Michał Hinc, Próba rewolucji agrarnej w powiecie morskim/wejherowskim i puckim w latach 1945-1956, Instytut Historii UG, 2016

 • Karolina Radłowska, Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania.  Ciągłość i zmiana, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, 2016

 

Recenzje habilitacyjne:

 • Dr Monika Mazurek, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Gdańsk 2010, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 

 • Dr Marian Grzegorz Gerlich, „My prawdziwi Górnoślązacy….”. Studium etnologiczne, Warszawa 2010, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2011

 • Dr Adela Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2012

 • Dr Piotr Perkowski, Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970, Gdańsk 2013, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

 • Dr Julita Makaro, na podstawie cyklu publikacji Społeczne aspekty sąsiedztw narodowych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014

 

Recenzja w postępowaniu o tytuł profesora

 • Dr hab. Wojciech Bęben, Instytut Archeologii i Etnologii UG

 

doktoranci

Członkowstwo rad i innych ciał doradczych oraz stowarzyszeń

 • Ekspert Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 • Członek Pomorskiego Forum Terytorialnego (ustawowo powołane ciało doradcze Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie polityki regionalnej)

 • Członek Rady Gdańskiej Kultury

 • Członek Rady Programowej Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 • Członek Komisji Kultury Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 • Członek Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego "Aktywni Pomorzanie"

 • Członek Rady Muzealnej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (2008-2015)

 • Członek Rady Muzealnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 • Rada Muzealna Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie (od 1996 r. wiceprzewodniczący Rady)

 • Członek Rady Konsultacyjnej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

 • Rada Muzealna Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach (przewodniczący w latach 2006-2010)

 • Przewodniczący Rady Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”

 • Członek Rady Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku 1992-1995, 2010- 

 • Przewodniczący Rady Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku

 • Członek Rady Programowej Fundacji „Wspólnota Gdańska”

 • Członek Rady Programowej Fundacji „Pogranicze – Sztuk – Kultur – Narodów” w Sejnach (lata 1992-2002)

 • Członek Kapituły Nagrody im Gerarda Labudy

 • Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

 • Członek Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” w Łomży

 • Członek Stowarzyszenia „Centrum Międzynarodowych Spotkań” w Tuchomiu

 • Członek Zespołu ds. Kształcenia Kadr dla Administracji przy Radzie ds. Reform Ustrojowych, Warszawa, 1998 

 • W latach 2009-2013 udział w charakterze eksperta w projekcie foresightu regionalnego: Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie realizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 • Udział w latach 2012-2013 w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Pomorze 2020 (m.in. w ramach Tematycznego Zespołu Roboczego: Kapitał ludzki i społeczny oraz usługi publiczne oraz w zespołach przygotowujących Regionalne Programy Strategiczne a także recenzując dla DRR UMWP projekt RPO)

 • Udział w Zespole Negocjacyjnym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytów (2013-2014) w ramach ZPT

 • Udział w Pomorskiej Sieci Dialogu w ramach projektu: Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości życia. Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytet V Dobre rządzenie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 • Członkostwo w Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiego poziomu zatrudnienia

  w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu” (2013-2014)

 • Sekretarz Rady Regionalnej Pomorza Nadwiślańskiego, lata 1993-1998

 • Przewodniczący Kapituły Konkursu im. Jana Bauera – Społecznika Roku i Organizacji Pozarządowej Roku, org. Fundacja Parasol w Bytowie

 • Recenzent w ramach projektu: Konkurs im. Szymona Krofeya na najlepszą pracę magisterską/doktorską o ziemi bytowskiej, org. Fundacja Parasol

 • Przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Społeczności Żydowskiej Ziemi Bytowskiej, 2013

 • Członek zespołów przygotowujących strategie Lokalnej Grupy Rybackiej „Północne Kaszuby” oraz LGD Fundacji „Partnerstwo Dorzecze Słupi”

 • Udział w Komisjach Konkursowych na stanowiska dyrektorów instytucji kultury: Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

 • Kurator „Salonu – Małe Ojczyzny” podczas Targów Książki w Krakowie - Salon gdańsko-kaszubski (24-27 października 2013). Organizacja: władze miasta Gdańska, Instytut Kultury Miejskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski

 • Pomysłodawca i współorganizator Pomorskiego Forum Animatorów Kultury (I – 1999, II – 2000, III – 2001) oraz Bytowskiego Forum Animatorów Kultury (I edycja – listopad 2013, II edycja – wrzesień 2014, III edycja – wrzesień 2015)

 • Współorganizator I Metropolitarnego Forum Edukacji Kulturalnej, Gdańsk, wrzesień 2014

 • Inicjator i organizator dwóch cyklów spotkań (po 5) w ramach Pomorskiej Debaty o Kulturze (2013-2014)

 • Współorganizator I Bytowskiej Debaty o Edukacji (10.2014)

 • Uczestnik projektu: Migranci/tki na rzecz integracji w województwie pomorskim (org. Centrum Wspierania Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku)

 • Członek Zespołu ds. modelu integracji imigrantów (Miasto Gdańsk)

 • Członek Komitetu Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta w Krakowie

 • Członek Komisji ds. opracowania herbu gminy Lipnica

 • Członek zespołu programującego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego

 • Członek Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej

 • Członek Krajowego Komitetu Naukowego sieci miast Cittaslow

 • Członek Rady Programowej Strategii Powiatu Kartuskiego

 • Członek Zespołu ds. edukacji regionalnej i obywatelskiej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej

 1.  

rady

Udział w konferencjach

Konferencje, seminaria, warsztaty, debaty… to chleb powszedni badaczy społecznych. Samych referatów konferencyjnych doliczyłem się ponad 150. Kilka przykładów z ostatnich lat poniżej: 

 

 • Kwiecień 2004, Parchim, Europaseminar: Mecklenburg – Pommern – Kaschubien, ref.: Die Kaschuben und ihre Kultur im geänderten gesselschaftlichen Kontext, org. Edith-Stein-Hasus Parchim, Kulturbund Mecklenburg und Vorpommern e.V., 

 • Maj 2004, Starbieniono, seminarium: Kaschubei und Pommern: Geschichte und Kultur, ref.: Kaschuben heute, org. Kulturbund Mecklenburg und Vorpommern, Kaszubski Uniwersytet Ludowy

 • Maj 2004, Dygowo, III Międzynarodowa konferencja „Dzieje wsi pomorskiej. Die Geschichte des Pommerschen Dorfes”, referat: Dwudziestowieczne metamorfozy wsi kaszubskiej

 • Maj 2004, Gdańsk, konferencja: Auf den Spuren der gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichte von Danzig, ref.: Die Kaschuben und ihre Kultur, org. Deutsch-Polnische Gesselschaft Sachsen oraz Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V.

 • Wrzesień 2004, Poznań, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, referat: Spisy czy spiski, czyli o problemach z liczeniem Kaszubów

 • Listopad 2004, Łomża, konferencja: Kultura polityczna Polaków, ref. Kultura polityczna Polaków wobec niekulturalnej polityki, org. Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”

 • Listopad 2004, Słupsk, konferencja: Muzea pomorskie – twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, ref.: Muzea a ruch kaszubsko – pomorski, org. Muzeum Pomorza Środkowego, Instytut Kaszubski (kierownik naukowy konferencji)

 • Maj 2005, Warszawa, konferencja: Jak się dzielimy i co nas łączy? Przemiany wartości i więzi w społeczeństwie polskim,  referat: Kaszubi „inni-swoi”, czyli o problemie bycia „normalnym Polakiem”, org. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Czerwiec 2005, Słupsk, konferencja: Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005 – 60 lat w granicach państwa polskiego, referat: Kaszubi ziem „dawnych” i nowych” – bilans z perspektywy sześćdziesięciolecia, org. Instytut Zachodni w Poznaniu, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Muzeum Pomorza Środkowego

 • Wrzesień 2005, Toruń, Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, ref. „Nie ma Kaszub bez Polonii”? Dylematy tożsamościowe Kaszubów, sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej PTS i Instytutu Socjologii UMK 

 • Listopad 2005, Starbienino, Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej (w ramach Roku Polsko-Niemieckiego), ref. Wielokulturowość Pomorza, org. Instytut Kaszubski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych – Biuro Regionalne na Europę Środkowo-Wschodnią

 • Maj 2006, Elbląg, II Międzynarodowa Konferencja: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, ref.: Ubi bene, ibi patria, czyli o współczesnym człowieku poszukującym dobrego miejsca do życia, org. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 

 • Sierpień 2006, Przewóz, Warsztaty historyczne: Odczytując mowę kamieni. Śladami żydowskimi po Kaszubach. Die Sprache der Steine lesen. Jüdische Spuren in der Kaschubei., ref.: Współczesność Kaszub i Kaszubów org. Academia Baltica Lübeck, Instytut Kaszubski 

 • Wrzesień 2006, Człuchów, konferencja: Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze.  O dziejach, kulturze i ludziach, sesja z okazji 30-lecia Muzeum Regionalnego i 95-lecia muzealnictwa w Człuchowie, ref. Kaszubi i kultura kaszubska na ziemi człuchowskiej – dawniej i dziś, org. Instytut Kaszubski, Muzeum Regionalne (kierownik naukowy konferencji)

 • Wrzesień 2006, Starbienino, konferencja: Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, ref. Badania społeczne na Kaszubach: stan i potrzeby, org. Instytut Kaszubski, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, (kierownik naukowy konferencji – grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

 • Grudzień 2006, Gdańsk, konferencja: Tradycje humanistyki gdańskiej, ref.: Dorobek gdańskiej socjologii, org. Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski (współorganizator i kierownik naukowy wraz z prof. J. Borzyszkowskim) 

 • Maj 2007, Poznań, konferencja: Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, ref. Ruch kaszubsko-pomorski u progu XXI  wieku, org. Instytut Zachodni 

 • Czerwiec 2007, Gdańsk, Regionaltreffen der DAAD-Lektoren in Polen: Danzig – Erinnerungsort und literarischer Raum, ref. Die Kaschuben: Geschichte, Kultur, Selbstverständnis 

 • Wrzesień 2007, Starbienino, konferencja: Literatura kaszubska: w nauce – edukacji – życiu publicznym, ref. W stronę socjologii i antropologii literatury kaszubskiej, 5-7.09.2007, Starbienino, org. Instytut Kaszubski, Kaszubski Uniwersytet Ludowy (współorganizator) 

 • Wrzesień 2007, Zielona Góra, Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, ref. Kaszubi - naród „niereprezentowany”, czy reprezentowany „nie-naród” 

 • Wrzesień 2008, Hel, Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej PTS 2008: „Podróż, czyli tam i (niekoniecznie) z powrotem. Perspektywa antropologiczna, ref. „Z wrażeń kaszubskich”, czyli o polskich relacjach z podróży na Kaszuby, org. Oddział Gdański PTS, Sekcja Antropologii Społecznej PTS, IFSiD UG (współorganizator)

 • Listopad 2008, Gdańsk, konf. Problemy hierarchizacji i kategoryzacji informacji o kulturze regionu, ref. Problem sprawnego i skutecznego zaspokajania potrzeb informacyjnych w zakresie kultury Kaszub  w aktualnie istniejących portalach, org. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

 • kwiecień 2009, Warszawa, Konferencja: Pamięć, Przestrzeń, Tożsamość, Referat: „Nigdze ju nie nalezesz dzys na swiece kątka / Gdze bë po nôs Kaszëbach nie bëła pamiątka”. Rzecz o symbolach, tożsamości i pamięci Kaszubów, org. SWPS

 • wrzesień 2010, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji piątej rocznicy wejścia w życie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim, Lublin, org. UMCS, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, MSWiA, GUS, ref. Społeczność kaszubska pięć lat po wprowadzeniu ustawy… Próba diagnozy (współautor: Łukasz Grzędzicki)

 • wrzesień 2010, XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Kraków, org. PTS, UJ, AGH, ref.: Kaszubi – wspólnota pamięci?

 • Luty 2011, Krym (Symferopol), konf.: Wpływ przemian globalnych na współczesną sytuację Kaszubów i Tatarów Krymskich. Szanse, wyzwania i zagrożenia dla zachowania tożsamości etnicznej i kulturowej, ref.: Kaszubi w obliczu przemian globalnych Tożsamość, aktywność etniczna i problemy statusu prawnego, zorg. w ramach projektu: Etno-DIALOG. Program edukacji międzykulturowej dla uczniów i nauczycieli z Krymu i Kaszub, orf. DMK w Gdańsku we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz IFSiD UG

 • Maj 2011, Rzeszów, konf. Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja, org. Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ref. Historyczne uwarunkowania współczesnego oblicza kulturowego Pomorza

 • Czerwiec 2011, Krym, Bakczysaraj, ref. Historyczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki etnicznej na Kaszubach, w ramach projektu: ETNO-turystyka dla rozwoju regionalnego. Transfer polskich doświadczeń na Ukrainę, Krym, 17-23.06.2011, org. orf. DMK w Gdańsku we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz IFSiD UG

 • Wrzesień 2011, Gdańsk, konf. Językowy, literacki oraz kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, org. Zakład  Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Kaszubski, ref. Wielojęzyczność Pomorza: doświadczenia historyczne a współczesne praktyki społeczne, 

 • Wrzesień 2011, Wieżyca, konf. 90  lat ruchu uniwersytetów ludowych w Polsce, org. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego – Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, ref. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi – konteksty edukacyjne. Casus Pomorza

 • Listopad 2011, Bydgoszcz, konf. Kultura pamięci, org. Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ref. Kultura pamięci kaszubskiego pogranicza. Specyfika ziemi bytowskiej

 • wrzesień 2012, referat: Kaszubi w kontekście scenariuszy rozwojowych Pomorza, II Kongres Politologiczny, sekcja: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce oraz Europie. Aspekty polityczne i społeczne, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 

 • październik 2012, referat: Młodzi Polacy na początku XXI wieku: między konsumpcją a buntem, konferencja międzynarodowa: Dobrobyt społeczny młodzieży na tle przekształceń społecznych w Sankt Petersburgu i w Gdańsku. Organizatorzy: Petersburski Uniwersytet Państwowy (SPbGU), Komitet ds. Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta Sankt Petersburga, Prezydent Miasta Gdańska, Uniwersytet Gdański, Petersburskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej, Sankt Petersburg

 • wrzesień 2013, referat: Co ze spisu dla badacza wynika? Przypadek Kaszubów; XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin, org. PTS

 • wrzesień 2013, referat: Edukacja kaszubska: uwarunkowania kulturowe – tożsamość – zmiana społeczna. VIII Zjazd Pedagogiczny, Gdańsk, org. PTG

 • listopad 2013, referat: Sukcesy i dylematy rewitalizacji języka kaszubskiego, konferencja – posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Warszawa

 • czerwiec 2014, Kostrzyn, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 28.06.2014, Obszary niejednolite kulturowo – nowy paradygmat opisu postmigracyjnych społeczności Polski, ref.: Ziemia Bytowska – między Pomorzem Zachodnim a Pomorzem Nadwiślańskim. Refleksje na temat dylematów związanych z badaniem kulturowego pogranicza

 • wrzesień 2014, Opole, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Karlstad University, Univerzita Hradec Kralove, Univerzita Mateja Bela, Bańska Bystrzyca, Uniwersytet Pedagogiczny, Kijów, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Oświata i kultura etniczna w Europie, ref.: Kulturowe praktyki Kaszubów i ich wpływ na edukację

 • wrzesień 2014, Opole – Góra św. Anny, Sekcja Antropologii Społecznej PTS, 25-Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych, ref.: Socjolog publicznie zaangażowany „wśród swoich”, czyli rzecz o dylematach „etnika”

 • listopad 2014, Gdańsk, Oddział gdański PTL, Zakład Antropologii Społecznej UG, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Kulturowe analizy patriotyzmu , ref.: Inny patriotyzm, czyli o pomorskim praktykowaniu miłości ojczyzny (w poszukiwaniu historycznych źródeł)

 • listopad 2014, Słupsk, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Instytut Kaszubski, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Gdańskiego, XIII KONFERENCJA KASZUBSKO-POMORSKA: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan, ref.: Pamięć a praktyki kulturowe Pomorzan (kierownik naukowy konferencji)

 • czerwiec 2015, Gdańsk Uczeni a sprawa kaszubska – rola Akademii, konf.: Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności, org. Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, Oddział Gdański Polskiej Akademii Nauk, Instytut Kaszubski

 • październik 2015, Gdańsk / Danzig ref. Zerklüftetes Gedächtnis – Erinnerungsnarrative im Bütower Raum nach 1945, konf.: Gedächtnistopographien im Grenzraum. Pomorze und Rheinland im Vergleich, org. Arbeitsstelle für die Erforschung von Narrativen im Grenzraum am Institut für Deutsche Philologie, Universität Gdańsk, Institut Moderne im Rheinland Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

 • październik 2015, Słupsk Pomorska hybris, czyli o regionie jako federacji lokalnych wspólnot, konf. Wielkie Pomorze: Społeczności i narody, org. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski, Muzeum Pomorza Środkowego, Pommersches Landesmuseum, Ośrodek Teatralny „Rondo”

 • listopad 2015, Tczew, Regionalizm na Pomorzu – spokój rezerwatu czy ryzyko społecznych innowacji?, konferencja: POLSKA  REGIONALNA – MOWA – KULTURA – EDUKACJA, org. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,  Instytut Kaszubki,  Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie

 • grudzień 2015, Gdańsk Społeczne konteksty migracji z edukacją w tle, IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu DZIECKO W INSTYTUCJI, INSTYTUCJA W DZIECKU: Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole, org. Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą  i Zakład Pedagogiki Społecznej

 • grudzień 2015, Wejherowo, ref. Literatura kaszubska jako projekt polityczny? Emancypacja – podmiotowość – niepewność, konferencja: Literatura kaszubska a polityka. Wstępne rozpoznania, org. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Instytut Kaszubski, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Rada Języka Kaszubskiego

konferencje

O projektach badawczych

projekty badawcz

O projektach badawczych

Bycie badaczem oznacza konieczność realizowania różnego rodzaju projektów badawczych. Uzbierało ich się sporo… Kilka warto przywołać:

 

 • Samorządne Pomorze. Przemiany społeczności lokalnych Pomorza Gdańskiego w latach 1989-1993, grant w ramach BW UG, 1993 rok (wspólnie z prof. J. Borzyszkowskim). Efektem była opublikowana książka pod tym samym tytułem

 • Społeczność kaszubska po 1945 r., indywidualny grant badawczy w ramach BW UG, 1999 rok (efektem końcowym była wydana monografia, 2001)

 • Ku samorządnemu Pomorzu. Kształtowanie się ładu demokratycznego na Pomorzu Gdańskim w latach 1990-2000, indywidualny grant badawczy w ramach BW UG, 2001 rok (efektem była wydana książka)

 • Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich funkcjach społecznych, roli kulturotwórczej, twórcach i pracownikach, indywidualny grant badawczy w ramach BW UG, 2003 rok

 • Indywidualny grant badawczy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, 27/FPK/2007/DS., realizacja projektu badawczego i powstanie monografii pt.: Muzea na Kaszubach – historia, zbiory, funkcje społeczne, rola kulturotwórcza (1.04.2007-31.12.2008) (efekt: publikacja książki)

 • Projekt badawczy zrealizowany wspólnie z Karoliną Ciechorską-Kulesza pt. Organizacje pozarządowe w Elblągu. Ludzie – działania – współpraca z samorządem, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna na zlecenie Urzędu Miejskiego w Elblągu (lata 2008-2011). Efektem końcowym jest monografia (fragment: www.eswip.pl/files/.../06fdfdcc48d043c62665d804cf12dd59b5ac5d5a)

 • Byłem kierownikiem kilku projektów badawczych zrealizowanych w konsorcjum Instytutu Kultury Miejskiej,  Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i IFSiD UG: 

 • - Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora wykonywanego w ramach Programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury" - Priorytet "Obserwatorium kultury" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: lata 2011-2012 http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/0040d5623ce77f205147d3ed28e2f48c.pdf

 • - Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu Obserwatorium Kultury) (lata 2013-2014) http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/d9526b965055a7ad08e25c9830f2149c.pdf

 • - Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna wykonywanego w ramach Programu "Obserwatorium kultury" współfinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: lata 2015-2016

 • Brałem udział jako jeden z trzech wykonawców w projekcie badawczym: Kapitał społeczny wsi pomorskiej, 2013 rok, realizacja: Instytut Socjologii UMK, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (KSOW – DPROW) Efektem jest publikacja monografii (2013) https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1769/Kapita%C5%82%20spo%C5%82eczny...%20-%20e-book%20-%202014-02-24.pdf?sequence=1

 • Jestem jednym z trzech głównych wykonawców w projekcie Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Grant Instytutu Kaszubskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11H 13 0277 83). Lata 2014-2019

 • Jestem kierownikiem projektu badawczego: Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0001/NPRH4/H1a/2015). Lata 2015-2020

 • Współpracuję z PBS Sp. z o.o. w realizacji projektu pt. Diagnoza społeczna dla województwa pomorskiego 2000-2015

Czasami jestem nagradzany

1985 Laureat I miejsca w eliminacjach wojewódzkich VII Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Filozoficznej oraz uczestnik eliminacji centralnych

1990 Nagroda Fundacji im. Edmunda Borzyszkowskiego (na czele jury oceniającego stał prof. Gerard Labuda) za pracę magisterską pt. Kapitalizacji rolnictwa w dobrach drobnoszlacheckich na Pomorzu na przykładzie wsi Borzyszkowy 

1995 i 1996 wyróżnienie w ramach XII i XIII Nagród im. Aleksandra Majkowskiego za działalność w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki (Wydział Kultury, Nauki i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku)

1997 Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu

1999 książka Jan Karnowski (1886-1939) – pisarz, polityk i kaszubsko-pomorski działacz regionalny, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk 1999 była nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej

2003 Nagroda Rektora UG II stopnia za książki Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością oraz Ku samorządnemu Pomorzu. Szkice o kształtowaniu się ładu demokratycznego

2004 III Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury

2005 Odznaka Honorowa „Pieczęć Świętopełka Wielkiego” klasy złotej za zasługi w działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

2007 Nagroda Rektora UG I stopnia za książkę Zjednoczeni w idei. Pięćdziesiąt lat działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

2008 Nagroda Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej za wkład w rozwój uczelni oraz opracowanie „Wewnątrzuczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia”

2009 Wyróżnienie na X Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2009” za książkę Kaszubskich pamiątek skarbnice

2009 Odznaka Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

2009 Nagroda Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej za wkład w rozwój uczelni oraz uzyskanie pozytywnej oceny jakości kształcenia przyznanej przez PKA na wydziałach EUH-E

2011 Nagroda Rektora Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej za wkład w rozwój uczelni

2011 Medal za zasługi dla Uniwersytetu Gdańskiego

 

Bardzo wysoko cenię sobie nagrody „Florianów” (nawiązujące do postaci Floriana Znanieckiego), przyznawane w demokratycznym głosowaniu przez studentów kierunku socjologia w IFSiD UG. W minionych latach otrzymałem kilkakrotnie to wyróżnienie w różnych kategoriach, a w 2010 roku najwyższe wyróżnienie „Florian Florianów”. 

nagrody

Zdjęcia okolic Bytowa

Kotwica 1
photo
kontakt

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Kontakt

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Cezary Obracht-Prondzyński

socjolog, antropolog, historyk
bottom of page